Art Deco Sculpture

Sculpture en bronze Art Deco Signée G. Garreau

Sculpture en bronze Art Deco Signée G. Garreau
Sculpture en bronze Art Deco Signée G. Garreau
Sculpture en bronze Art Deco Signée G. Garreau
Sculpture en bronze Art Deco Signée G. Garreau
Sculpture en bronze Art Deco Signée G. Garreau
Sculpture en bronze Art Deco Signée G. Garreau
Sculpture en bronze Art Deco Signée G. Garreau
Sculpture en bronze Art Deco Signée G. Garreau
Sculpture en bronze Art Deco Signée G. Garreau
Sculpture en bronze Art Deco Signée G. Garreau
Sculpture en bronze Art Deco Signée G. Garreau
Sculpture en bronze Art Deco Signée G. Garreau
Sculpture en bronze Art Deco Signée G. Garreau

Sculpture en bronze Art Deco Signée G. Garreau    Sculpture en bronze Art Deco Signée G. Garreau

(Georges Raoul Garreau 1885 -1943). Georges-Raoul Garreau is an artist mainly known for his animal. Magnifique sculpture en bronze Art Deco. Magnificent Art Deco bronze sculpture.


Sculpture en bronze Art Deco Signée G. Garreau    Sculpture en bronze Art Deco Signée G. Garreau